Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  ‘Besturen in beweging:

  governance anno 2013’

  Bestuurders van filantropische vermogensfondsen hebben in toenemende mate te maken met strengere eisen op het gebied van governance en een buitenwereld die om steeds meer dialoog vraagt.

  Wat zijn de huidige trends, met welke specifieke governance uitdagingen worden filantropische instellingen geconfronteerd en wat zijn de best-practices? In hoeverre is het bestuur van een gemiddeld fonds toegerust op deze zwaardere eisen? Is er nu en in de toekomst voldoende kwaliteit en kwantiteit beschikbaar als het gaat om bestuurscapaciteit? Waar zitten de knelpunten?

  Deze en andere vragen komen aan bod bij de FIN bijeenkomst ‘Besturen in beweging: governance anno 2013’.

  De bijeenkomst bestaat uit een plenair inhoudelijk gedeelte, gevolgd door parallelsessies, waarin ingegaan wordt op zaken als: goed bestuur 2.0, strategische heroriëntatie, teamsamenstelling en de praktijk van zelfevaluatie binnen fondsbesturen.

  Deze themabijeenkomst voor leden van de FIN vindt plaats op dinsdag 12 februari as.

  Klik hier
   voor het programma en informatie over de sprekers.

  Terug