Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  FIN-Themabijeenkomst Internationale Samenwerking:
   

  ‘Meer dan schenken:
  Maatschappelijk investeren in internationale samenwerking’

  In aansluiting op de goed ontvangen bijeenkomst een jaar geleden, vindt opnieuw een themabijeenkomst plaats op donderdag 31 oktober bij Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam.

  Het doel van deze bijeenkomst is een brug te slaan tussen de zogenaamde ‘traditionele’ filantropie en venture philanthropy*. Venture philanthropy is in opkomst. Veel vermogensfondsen en NGO’s oriënteren zich op het thema of hebben al concrete stappen gezet. Toch brengt het thema venture philanthropy nog veel vragen met zich mee. Hoe zet je het op? Wanneer zet je een investering in als middel, in plaats van een gift? Of doe je beide? Wanneer voegt het waarde toe en wat is daar dan de impact van? Allemaal vragen die we graag beantwoorden tijdens deze bijeenkomst op 31 oktober aanstaande.

  Datum: donderdag 31 oktober, van 12.30 u tot 18.00 u (incl. borrel)

  Plaats: Het R.C. Maagdenhuis, Amsterdam

  De themabijeenkomst is bedoeld voor alle FIN-leden, die zich bezig houden met internationale samenwerking of voornemens zijn dit te doen. Deelnemersfee FIN-leden: € 95,-

  Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

  Meld u nu aan!
  Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier naar: info@verenigingvanfondsen.nl

  Terug