Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Congres Lokale Fondsen Nederland           

  Thema: Lokale Fondsen, aanjagers van particulier initiatief

  Op 5 juni organiseert Lokale Fondsen Nederland een congres in het auditorium van Rabobank Nederland te Utrecht. 

  Tijdens dit congres zullen diverse sprekers het thema, Lokale fondsen, aanjagers van particulier initiatief, belichten vanuit een bepaald perspectief. Minister Plasterk zal dit doen vanuit de overheid, Pieter Winsemius vanuit de burger en FIN-voorzitter Rien van Gendt vanuit de vermogensfondsen. Daarnaast wordt het thema besproken door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, goede doelen organisaties en lokale fondsen zelf.

  Wat is een lokaal fonds?
  Een lokaal fonds wordt opgezet door particulieren om de leefbaarheid in de buurt, de gemeente of de streek te verbeteren. Zij werft fondsen, o.a. bij particulieren en bedrijven, om daarmee lokale projecten te initiëren, te ondersteunen of te realiseren. Een lokaal fonds verbindt bewoners, bedrijven, overheid, vermogensfondsen en maatschappelijk middenveld. Het zet zich in daar waar behoefte is. Dat kan zijn op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, natuur, dieren of zorg. Een lokaal fonds kan gezien worden als een lokaal goed doel dat zich inzet voor de eigen omgeving. Aan dit lokale doel kunnen bewoners en bedrijven een actieve bijdrage leveren in tijd of in geld. Lokale fondsen kunnen voorzien in lokale behoeftes. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van een sportaccommodatie, het creëren van nieuwe, betere voorzieningen in de openbare ruimte, meer aandacht voor cultuur, het organiseren van een festival of het ondersteunen van lokale kunstenaars of jonge muzikanten. Vanuit een lokaal fonds ben je in staat samen met de bewoners problemen en uitdagingen aan te pakken en op te lossen.

  Bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen in Nederland
  In Nederland zijn een aantal lokale fondsen actief en een aantal is in oprichting. Een aantal voorbeelden van bestaande fondsen zijn het Texelfonds, het Blaricumfonds, Gemeenschapsfonds Winterswijk en het Fonds voor Oost (Amsterdam). In een aantal gemeenten is een lokaal fonds in oprichting, bijvoorbeeld in Den Haag, Weert en Teylingen.

  Doelstelling Lokale Fondsen Nederland
  Lokale Fondsen Nederland is opgericht vanuit het convenant dat SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) gesloten heeft met het Kabinet. Een van de pijlers onder dit convenant is het helpen oprichten van meerdere lokale fondsen in Nederland. Er is een Stuurgroep geformeerd, waarin naast SBF, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Rabobank Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818 en het Oranje Fonds zitting hebben. Lokale Fondsen zet zich in om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en roept iedereen op de mogelijkheden voor de eigen omgeving te onderzoeken. Daarnaast zet Lokale Fondsen Nederland zich in om het fenomeen lokale fondsen bekend te maken. Niet alleen bij diegene die mogelijkerwijs betrokken zijn of willen worden bij het opzetten van een lokaal fonds, maar ook voor al diegenen die ideeën hebben om hun eigen leefomgeving te verbeteren of daaraan een actieve bijdrage wil leveren.                                    

  Inschrijven en informatie
  U kunt zich voorinschrijven op www.lokalefondsen.nl/congres. Deelname is kosteloos.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lokale Fondsen Nederland via info@lokalefondsen.nl, of bellen met 070-3765400. Verder kunt u kijken op onze website: www.lokalefondsen.nl.

   

  Terug