Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Convenant 'Ruimte voor Geven'

  Dinsdag 21 juni werd het convenant 'Ruimte voor Geven' getekend. Dit convenant bevat afspraken die de samenwerking tussen de sector filantropie en de overheid effectiever kunnen maken.

  Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en door coördinerend bewindspersoon, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven. De sector Filantropie werd vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF, Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), de heer Deetman (voorzitter van het CIO-K, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vicevoorzitter van de FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vicevoorzitter IF, Instituut Fondsenwerving).

  Geefwet

  In het kader van de ondertekening van dit convenant hebben bovendien de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en OCW aan de Tweede Kamer een brief inzake de voorgenomen Geefwet gezonden (d.d. 21.06.2011).

  Terug