Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>
  Inspirerende initiatieven dingen mee naar
  De Onderscheiding, voor inspirerend vermogen

  De Onderscheiding is een erkenning voor inspirerende initiatieven met een wezenlijke maatschappelijke impact. De Onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten die (mede) mogelijk zijn gemaakt met financiële steun van vermogensfondsen en zich onderscheiden door vernieuwing, ondernemerschap en lef. Ze hebben inspirerend vermogen en verdienen daarom erkenning, meer zichtbaarheid en navolging.

  Oproep
  Steunt uw fonds een initiatief dat De Onderscheiding verdient? Verwijs naar de website www.deonderscheiding.nl! We roepen u hierbij op De Onderscheiding waar mogelijk onder de aandacht te brengen van uw doelgroep (maatschappelijke organisaties). Wellicht ontvangt het door uw fonds gesteunde initiatief De Onderscheiding en daarmee niet alleen de waardering waar het recht op heeft, maar ook de expertise om het project naar een hoger plan te brengen.

  Erkenning
  De projecten die De Onderscheiding ontvangen, krijgen van de deelnemende partners, namelijk ondersteuning op het gebied van organisatie, samenwerking, fondsenwerving, communicatie of op financieel gebied. Bovendien krijgen zij een podium om een grotere bekendheid te genereren en hiermee nieuwe (financiële) partners aan zich te binden. De feestelijke verkiezing zal plaatsvinden tijdens het middagprogramma van de Jaarbijeenkomst van de FIN in november dit jaar.

  Aanmelden
  Wie wil meedingen naar De Onderscheiding dient zich vóór 30 juni 2014 via de website www.deonderscheiding.nl aan te melden. Meer informatie over de aanmelding, de aanmeldcriteria en de beoordelingscriteria kunt u tevens vinden op de site.

  Initiatiefnemers
  De Onderscheiding is een initiatief van Wealth Management Partners,
  FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland en Roland Berger Strategy Consultants. Scripta Communicatie en Fondsenwerving ondersteunt De Onderscheiding met communicatieadvies.
  De initiatiefnemers vertrouwen dat door De Onderscheiding deze inspirerende projecten meer zichtbaarheid krijgen binnen de charitatieve sector. Bovendien streven de initiatiefnemers ernaar dat vermogensfondsen aangemoedigd worden om een deel van hun vermogen maatschappelijk te investeren in ondernemende initiatieven.

  Terug