Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Erasmus Centre for Strategic Philan­thropy (ECSP) opleidingen
   

  1. Executive Management Programma voor Non-Profit en Charitatieve Organisaties

  Doelgroep: directeuren, managers en bestuurders van non-profit en charitatieve instellingen die de ambities van hun organisaties willen omzetten in een herkenbare en meetbare impact op de maatschappij.

  Tijdens deze vijfdaagse opleiding zal een intensief programma worden behandeld waarbij essentiële kennis en vaardigheden voor leidinggevenden uit de non-profit en charitatieve sector aan bod komen. Daarnaast biedt het programma u de mogelijkheid om een concreet ontwikkelplan voor uw eigen organisatie - op een onderwerp naar keuze - op te stellen.

  Data module 1: 11 en 12 oktober 2012
  Data module 2: 31 oktober, 1, en 2 november 2012  

  Klik hier voor meer informatie over het programma.


  2. ECSP discussieavonden

  Gedurende het jaar 2012 organiseert het ECSP enkele discussieavonden. Met een kleine groep betrokkenen wordt gediscussieerd over verschillende aspecten van de filantropische sector en haar werking in de maatschappij. Deze discussieavonden vinden eens per maand plaats aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

  De avonden zijn in het bijzonder interessant voor betrokken personen van maatschappelijk georiënteerde organisaties die zowel kennis willen opdoen als kennis willen delen.

  Iedere discussieavond duurt van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30 uur). Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. De gastheer van de avond is de interim-directeur van het ECSP, Peter Inklaar. Elke avond heeft een ander thema en wordt ingeleid door een wetenschappelijk medewerker van het ECSP.

  Klik hier voor meer informatie.

  Terug