Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  FIN-Verdiepingstafel Maatschappelijk Investeren


  In vervolg op de parallelsessie ‘innoveren door sociaal investeren’ tijdens de FIN-bijeenkomst op 24 november 2015, hebben enkele FIN-leden samen met de FIN het idee opgepakt om een verdiepingstafel Maatschappelijk Investeren te organiseren.

  De FIN-Verdiepingstafel Maatschappelijk Investerenvindt plaats op:

  maandag 29 februari 2016

  10.00 - 12.30 uur

  Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
  Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam

   

  Waarom dit thema?

  Maatschappelijk Investeren is anders omgaan met het filantropisch vermogen dat door vermogensfondsen op de beurs wordt belegd.

  De initiatiefnemers zijn van mening dat naast het doneren vanuit rendement op belegd vermogen, óók het investeren met een deel van het vermogen in maatschappelijk relevante initiatieven, verder ontwikkeld zou kunnen worden.

  De initiatiefnemers zien dit als een beweging, een leerproces, waarin vermogenfondsen met elkaar ervaring kunnen opdoen met het inzetten van filantropisch vermogen. Onderstaand staat de beweging schematisch afgebeeld.

  Programma

  10.00 uur
  Opening van de tafel en toelichting op het onderwerp (Marco van Alderwegen, directeur Stichting Else)

  10.10 uur
  Waarom een ondernemer graag samenwerkt met een maatschappelijk investeerder? Een kort verhaal van een ondernemer die dankzij participatie van fondsen haar initiatief tot volwassenheid heeft kunnen brengen. (Monique van Doorn, ondernemer van Verder door Anders Doen)

  10.30 uur
  Een open gesprek (moderator Erik Arkesteijn, KNHM) over: waarom Maatschappelijk Investeren (het leerproces, de doelstelling, wat is er zo anders?, waar moet ik beginnen? et cetera)

  12.15 uur
  Reflectie op de ochtend. Wat hebben we geleerd? Hoe kunnen en willen we verder?

  12.30 uur
  Eenvoudige lunch

  Deelname

  De themabijeenkomst is bedoeld voor iedereen die de diepte wil ingaan omtrent het thema Maatschappelijk Investeren. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 25,00 per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken naar het FIN-rekeningnummer [NL10DEUT0424734206] onder vermelding van Verdiepingstafel Maatschappelijk Investeren 29 februari 2015.
   

  Aanmelden

  Aanmelding voor deze verdiepingstafel loopt via de FIN. U kunt zich opgeven via info@verenigingvanfondsen.nl. Er is ruimte voor 15 deelnemers en aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. U ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestiging van uw deelname.

   

   

  Terug