Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Joost van Lanschot nieuwe voorzitter FIN


  Dinsdag 24 november is J.J.J. (Joost) van Lanschot (1955) door het bestuur van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland, voorgedragen als voorzitter van de FIN. De voordracht werd door de Algemene Ledenvergadering met applaus bekrachtigd. Joost van Lanschot is sinds november 2014 lid van het FIN-bestuur en zal per 1 januari 2016 de huidige voorzitter Rien van Gendt opvolgen als voorzitter.

  fotografie: Geek Zwetsloot

  Van Lanschot is sinds medio 2008 directeur van VSBfonds. Hij geeft op energieke wijze leiding aan het fonds, dat donaties toekent aan Nederlandse projecten op de gebieden Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Daarnaast kent VSBfonds ook studiebeurzen toe. VSBfonds behoort met een jaarlijks donatiebudget van circa € 28 miljoen tot de grootste FIN-leden.

  Daarvoor werkte Van Lanschot gedurende 26 jaar als partner respectievelijk bestuursvoorzitter bij Stibbe advocaten, zowel in Amsterdam als in Parijs.

  Per 1 januari 2016 neemt Van Lanschot afscheid van VSBfonds en neemt hij het voorzitterschap van de FIN op zich. Op dat moment heeft de huidige voorzitter Van Gendt de vereniging acht jaar lang met niet aflatende inzet gediend. De vereniging is hem hiervoor veel dank verschuldigd.

  De nevenfuncties van Van Lanschot betreffen onder meer Air France/KLM, het Utrechts Universiteitsfonds en de Vereniging Rembrandt.

  Terug