Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Kennismakingsbijeenkomst FIN

  De afgelopen jaren is gebleken dat

  - bestuursleden van deze nieuwe leden, maar ook

  - nieuwe bestuursleden van fondsen die al langer lid zijn

  graag nog eens horen wat de FIN onderneemt in het kader van belangenbehartiging en kennis- en ervaringsuitwisseling.

  Ook potentiele- en aspirant-leden zijn welkom bij deze FIN Kennismakingsbijeenkomst.


  Programma:

  12.00 uur: Inlooplunch

  12.30 uur: Belangenbehartiging door de FIN, Rien van Gendt, voorzitter FIN

  13.30 uur: Kennis- en ervaringsuitwisseling door de FIN, presentatie FIN-bureau

  14.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen

  14.30 uur: Einde


  Datum: donderdag 2 oktober a.s. van 12.00 uur tot 14.30 uur
  Locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
  Deelname: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden bij het FIN-kantoor.

   

   

  Terug