Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Publicatieplicht ANBI’s

  Op 16 juli jl. heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de nadere invulling van de nieuwe publicatieplicht voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aan de Tweede Kamer toegezonden. 

  Klik hier voor de Staatscourant 2013, nr. 20451, met de tekst van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Awr 1994.

  Op korte termijn zult u als ANBI-instelling ook van de Belastingdienst Den Bosch een brief ontvangen die u attent maakt op de nieuwe bepalingen die met ingang van 1 januari 2014 op ANBI’s van toepassing zullen zijn.

  Digitale publicatieplicht ANBI's per 1 januari 2014

  Klik hier voor de ANBI Tax-alert (augustus 2013) met een overzicht van de laatste stand van zaken n.a.v. de digitale publicatieplicht voor ANBI's. Deze Tax-alert is beschikbaar gesteld door Ernst & Young en dient slechts ter algemene informatie.  

  Ondersteuning bij het voldoen aan nieuwe regels Belastingdienst

  SBF
  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bieden ANBI’s praktische ondersteuning om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen. De in de SBF samenwerkende brancheorganisaties zullen elk een internetportaal inrichten waarop de wettelijk verplichte gegevens worden vermeld van hun leden.

  FIN
  De FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland, is dé belangenvereniging van ruim 300 vermogensfondsen in Nederland. Vermogensfondsen zijn geen goededoelenorganisaties, maar geven aan goede doelen. 
  De FIN brengt u via haar nieuwsbrief, website en persoonlijk advies op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de ANBI-status, in het bijzonder die voor vermogensfondsen. 

  Klik hier voor een overzicht van de bij de SBF aangesloten brancheorganisaties.


   

  Terug