Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Dag van de Filantropie


  Geven in Nederland 2013

  Op 25 april 2013, de Dag van de Filantropie, werden de uitkomsten van onderzoek ‘Geven in Nederland’ van de Vrije Universiteit bekend gemaakt.
  Hieruit bleek dat de economische crisis van invloed is op het geefgedrag aan goede doelen. In 2011 daalde het totaal gegeven bedrag van € 4,7 miljard tot bijna € 4,3 miljard.

  Klik hier voor het nieuwsbericht 'Nederland geeft minder aan goede doelen' van de Rijksoverheid.

  Voor meer informatie, zie ook: www.geveninnederland.nl

   

  Terug