Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Publicatieplicht Stichtingen

  Er is een nieuwe regeling in de maak die alle stichtingen verplicht om balans en staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister. 

  De FIN heeft gereageerd op dit nieuwe wetsvoorstel van het ministerie van Justitie. Klik hier voor de PDF.

  Voor meer informatie zie: http://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen

  De verwachting was dat vermogensfondsen vanaf 2012 hun jaarrekening openbaar moeten maken door deze in te sturen naar de Kamer van Koophandel. Inmiddels is deze regeling tot nader order uitgesteld.

   

  Terug