Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Sterk netwerk, meer uitwisseling

  Dit jaar ligt onze focus onder andere op het werven van nieuwe leden. Een toename van het aantal leden betekent grotere gezamenlijke slagkracht bij de belangenbehartiging door de FIN bij onder andere de overheid. Een uitgebreid netwerk van leden biedt daarnaast meer mogelijkheden om kennis te delen en samen te werken – zowel op regionaal als op landelijk niveau. 

  Helpt u mee?
  Graag doen we een beroep op u bij de FIN-ledenwerving. Er zijn drie manieren waarop u kunt helpen:

  • U kunt de standaardmail doorsturen naar een potentieel FIN-lid waar u een contactpersoon kent.
  • U kunt de contactgegevens van een dergelijke contactpersoon aan ons doorgeven, zodat we hem/haar met uw instemming kunnen benaderen.
  • U kunt de FIN-tweets retweeten. 

  Hebt u vragen of suggesties wat betreft ledenwerving, dan horen wij graag van u.

  Namens de FIN-commissie Ledenwerving alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
   

   

  Terug