Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>    Stichting Het R.C. Maagdenhuis: Initiatieven van Jongeren

    Stichting Het R.C. Maagdenhuis is dit jaar van start gegaan met het stimuleringsprogramma ‘Initiatieven van Jongeren’. Het stimuleringsprogramma zet in op projecten die gericht zijn op het verbreden van het (informele) netwerk en wereldbeeld van jongeren, waarin de ontmoeting van jongeren met anderen wordt gestimuleerd. Hiermee wordt gestimuleerd dat jongeren zélf kansen creëren. De bedoeling is dat jongeren eigen projecten opzetten, ondersteund door een organisatie.

    Mocht u organisaties of jongeren kennen die geïnteresseerd zijn om een aanvraag in te dienen: dit kan tot 22 maart aanstaande. Daarnaast nodigt Het Maagdenhuis collega-fondsen uit om bij te dragen aan en/of samen te werken in het programma. Het idee is om een gezamenlijke pot te creëren van waaruit de projecten, voor de duur van drie jaar, gefinancierd kunnen worden. Voor meer informatie zie www.maagdenhuis.nl of via de mail naar jongeren@maagdenhuis.nl 

    Terug