Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  'Fiscale faciliteiten Geefwet m.i.v. 1 juli 2012 op een rij'


  Klik hier
   voor de ANBI Tax-alert (juli 2012) met een overzicht van de laatste stand van zaken n.a.v. de Uitvoeringsregeling Geefwet.


   

  Wetswijzigingen m.i.v. 1 januari 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen


  Klik hier
   voor de Tax-alert (december 2011) met een korte uiteenzetting van de wetswijzigingen m.i.v. 1 januari 2012.

   

  Deze Tax-alerts zijn beschikbaar gesteld door Ernst & Young en dienen slechts ter algemene informatie.  

   

   

  Terug