Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>    Windesheim FG&S viert lustrum in 2016

    Komend voorjaar viert hogeschool Windesheim te Zwolle een feestje: bij voldoende belangstelling wordt voor de vijfde maal het cursusprogramma Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) aangeboden. Met het oog hierop zal woensdag 13 januari 2016 een Open Avond voor belangstellenden voor het unieke FG&S-cursusaanbod op hbo-niveau worden georganiseerd. Aanmelden kan via aj.sleijster@windesheim.nl.

    Klik hier voor het volledige persbericht.

     

    Terug